Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuən˧˥tʰuəŋ˧˩˨tʰuəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuən˩˧tʰuən˧˩tʰuən˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thuỗn

  1. Đờ mặt.
    Đuối lý ngồi thuỗn ra.

Dịch sửa

Tham khảo sửa