Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuŋ˧˧tʰuŋ˧˥tʰuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuŋ˧˥tʰuŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thung

  1. "Thung lũng" nói tắt.
    Xuống thung.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Sán Chay sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

thung

  1. đuôi.

Tham khảo sửa