Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
suʔuŋ˧˥ʂuŋ˧˩˨ʂuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂṵŋ˩˧ʂuŋ˧˩ʂṵŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

sũng

  1. Đẫm nước.
    Quần áo ướt sũng.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa