Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
suʔuŋ˧˥ʂuŋ˧˩˨ʂuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂṵŋ˩˧ʂuŋ˧˩ʂṵŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

sũng

  1. Đẫm nước.
    Quần áo ướt sũng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa