Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuʔuŋ˧˥tʰuŋ˧˩˨tʰuŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰṵŋ˩˧tʰuŋ˧˩tʰṵŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thũng

  1. Bệnh phù.

Dịch sửa

Tham khảo sửa