Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈθɔŋ/

Danh từ

sửa

thong /ˈθɔŋ/

  1. Dây da.
  2. Roi da.
  3. Một bộ đồ lót hoặc đồ bơi bao gồm các dải rất hẹp được thiết kế để chỉ bao gồm bộ phận sinh dục và không có gì hơn.
    No! I won't buy you a thong. You're too young for that.

Ngoại động từ

sửa

thong ngoại động từ /ˈθɔŋ/

  1. Buộc bằng dây da.
  2. Đánh bằng roi da.

Tham khảo

sửa