Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saʔawŋ˧˥ʂawŋ˧˩˨ʂawŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂa̰wŋ˩˧ʂawŋ˧˩ʂa̰wŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sõng

  1. Thuyền nan nhỏ.
    Thả sõng xuống hồ.

Tham khảo sửa