Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsplɪt]

Tính từSửa đổi

split /ˈsplɪt/

 1. Nứt, nẻ, chia ra, tách ra.

Ngoại động từSửa đổi

split ngoại động từ split /ˈsplɪt/

 1. Ghẻ, bửa, tách.
 2. Chia ra từng phần.
  to split the job — chia việc
  to split a sum of money — chia một số tiền
 3. Chia rẽ (ý kiến) về một vấn đề, làm chia rẽ, gây bè phái (trong một đảng phái).
 4. (Hoá học) ; (vật lý) làm vỡ (hạt nhân), tách (phân tử).

Nội động từSửa đổi

split nội động từ /ˈsplɪt/

 1. Nứt, vỡ, nẻ.
 2. Chia rẽ, phân hoá, không nhất trí.
  to split on a question — không nhất trí về một vấn đề
 3. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (thông tục) chia nhau.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi