Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɔ̤˨˩ʂɔ˧˧ʂɔ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɔ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

 

  1. Tên gọi chung các loài trai biển nhỏtròn, vỏ dàykhía , thịt ăn được.
    Nghêu, , ốc, hến
    huyết

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa