Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɔ̰ʔ˨˩ʂɔ̰˨˨ʂɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɔ˨˨ʂɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

sọ

  1. Hộp xương đựng bộ não.
    Hộp sọ.
    Bị đánh vỡ sọ.

Tham khảo sửa