Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
so˧˧ʂo˧˥ʂo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂo˧˥ʂo˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Đồ dệt thưa, dùng để may màn, hoặc may áo và làm khăn của người mớiđại tang.

Tham khảo sửa