Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈrɪr]

Danh từSửa đổi

rear /ˈrɪr/

 1. Bộ phận đằng sau, phía sau.
  the garden is at the rear of the house — khu vườn ở đằng sau nhà
 2. (Quân sự) Hậu phương (đối với tiền tuyến).
 3. (Quân sự) Hậu quân.
  to bring (close up the rear — đi ở đoạn cuối, đi cuối cùng
  to take (attack) the enemy in the rear — tấn công phía sau lưng địch
  to hang on the rear of the enemy — bám sát địch
  to hang on the rear of enemy — bám sát địch
 4. Đoạn đuôi, đoạn cuối (đám rước... ).
 5. (Thông tục) Nhà xí, cầu tiêu.

Tính từSửa đổi

rear /ˈrɪr/

 1. đằng sau, ở phía sau, ở cuối.
  rear wheel — bánh sau
  rear waggons — những toa cuối

Ngoại động từSửa đổi

rear ngoại động từ /ˈrɪr/

 1. Ngẩng lên, đưa lên; lên (giọng).
  to rear one's head — ngẩng đầu lên
  to rear a hand — giơ tay, đưa tay lên
  to rear one's voice — lên giọng
 2. Dựng, xây dựng.
  to rear a statue — dựng một bức tượng
 3. Nuôi, nuôi nấng, nuôi dạy.
  to rear children — nuôi dạy con
 4. Nuôi, chăn nuôi; trồng.
  to rear cattle — nuôi trâu bò
  to rear plants — trồng cây

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

rear nội động từ /ˈrɪr/

 1. Lồng lên, chồm lên, dựng lên (ngựa... ).
 2. (Thường) + up) giận dữ đứng dậy.
 3. Nhô cao lên (đỉnh núi).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi