Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲo˧˧ɲo˧˥ɲo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲo˧˥ɲo˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhô

  1. Thò ra ngoài.
    Cành cây nhô khỏi hàng rào.

Tham khảo sửa