Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

cheap /ˈtʃip/

 1. Rẻ, rẻ tiền; đi tàu xe hạng ít tiền.
  cheap seats — chỗ ngồi rẻ tiền
  cheap music — âm nhạc rẻ tiền
  a cheap jest — trò đùa rẻ tiền
  cheap trip — cuộc đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
  cheap tripper — người đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
 2. Ít giá trị, xấu.
 3. Hời hợt không thành thật.
  cheap flattery — sự tâng bốc không thành thật

Thành ngữ

sửa

Phó từ

sửa

cheap /ˈtʃip/

 1. Rẻ, rẻ mạt; hạ, hạ giá.
  to get (buy) something cheap — mua vật gì rẻ
  to sell something cheap — bán vật gì rẻ

Danh từ

sửa

cheap /ˈtʃip/

 1. On the cheap rẻ, rẻ tiền.

Tham khảo

sửa