Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hṵ˧˩˧hu˧˩˨hu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hu˧˩hṵʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hủ

  1. Hẹp hòi kỹ.
    Ông đồ hủ.

Tham khảo sửa