Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[prə.ˈmoʊt]

Ngoại động từSửa đổi

promote ngoại động từ /prə.ˈmoʊt/

 1. Thăng chức, thăng cấp, đề bạt; cho lên lớp.
  to be promoted sergeant — được thăng cấp trung sĩ
 2. Làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích.
  to promote learning — đẩy mạnh học tập
  to promote health — làm tăng thêm sức khoẻ, bồi dưỡng sức khoẻ
  to promote trade — đẩy mạnh việc buôn bán
 3. Đề xướng, sáng lập.
  to promote a new plan — đề xướng một kế hoạch mới
  to promote a company — sáng lập một công ty
 4. Tích cực ủng hộ sự thông qua, vận động để thông qua (một đạo luật).
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Quảng cáo bán (hàng, sản phẩm... ).
 6. (Đánh cờ) Nâng (quân tốt) thành quân đam (cờ đam).
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) dùng thủ đoạn tước đoạt (cái gì).
 8. (Hoá học) Xúc tiến (một phản ứng).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi