Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ kwaː˧˧tʰəwŋ˧˥ kwaː˧˥tʰəwŋ˧˧ waː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ kwaː˧˥tʰəwŋ˧˥˧ kwaː˧˥˧

Động từ

sửa

thông qua

  1. Đồng ý chấp thuận cho thực hiện, sau khi đã xem xét, thoả thuận.
    Quốc hội thông qua hiến pháp .
    Dự án đã được cuộc họp thông qua.
  2. Không trực tiếp dựa vào khâu trung gian.
    Thông qua thực tế để kiểm nghiệm tính đúng đắn của lí thuyết.

Tham khảo

sửa