Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤ː˨˩tʂəː˧˧tʂəː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˧

Động từ

sửa

trờ

  1. Theo xung lựctiến lại: Trờ tới.
  2. Cụm từ: Trờ trờ (dễ thấy ngay trước mắt)
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)