Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨk˧˥ vṵʔ˨˩ʨɨ̰k˩˧ jṵ˨˨ʨɨk˧˥ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨk˩˩ vu˨˨ʨɨk˩˩ vṵ˨˨ʨɨ̰k˩˧ vṵ˨˨

Danh từ

sửa

chức vụ

  1. Nhiệm vụ tương ứng với chức.
    Thừa hành chức vụ.
    Giữ chức vụ quan trọng.

Tham khảo

sửa