Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̤jŋ˨˩ŋan˧˧ŋan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngành

 1. Bộ phận lớn trong một dòng họ.
  ngành trên
  ngành trưởng
 2. Đơn vị phân loại sinh học, dưới giới, trên lớp.
  ngành thực vật hạt kín
  lớp thú thuộc ngành động vật có xương sống
 3. Hệ thống cơ quan chuyên môn của nhà nước từ trung ương đến địa phương.
  ngành bưu chính viễn thông
  cơ quan liên ngành
 4. Lĩnh vực hoạt động về chuyên môn, khoa học, văn hoá, kinh tế.
  ngành công nghiệp
  ngành kinh tế
  ngành dệt may

Dịch sửa

Tham khảo sửa

 • Ngành, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam
 • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)