Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̤jŋ˨˩ɲan˧˧ɲan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

nhành

  1. Như ngành

Tham khảo Sửa đổi