Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̤jŋ˨˩ɲan˧˧ɲan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhành

  1. Như ngành

Tham khảo sửa