Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

 
sinh học

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sïŋ˧˧ ha̰ʔwk˨˩ʂïn˧˥ ha̰wk˨˨ʂɨn˧˧ hawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂïŋ˧˥ hawk˨˨ʂïŋ˧˥ ha̰wk˨˨ʂïŋ˧˥˧ ha̰wk˨˨

Danh từ sửa

sinh học

  1. Khoa học nghiên cứu cơ thể sống từ thực vật, động vật đến con ngườiđiều kiện sống của cơ thể sống đó.
    Công nghệ sinh học.
    Nhập môn sinh học.

Dịch sửa

Tham khảo sửa