Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̤jŋ˨˩ɣen˧˧ɣəːn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣeŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

ghềnh

  1. Đi quân sĩ hay quân tượng từ vạch dưới lên, trong ván cờ tướng.

Tham khảo sửa