Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̤jŋ˨˩ɣen˧˧ɣəːn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣeŋ˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ Sửa đổi

ghềnh

  1. Đi quân sĩ hay quân tượng từ vạch dưới lên, trong ván cờ tướng.

Tham khảo Sửa đổi