Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈmɪnts/

Danh từSửa đổi

mince /ˈmɪnts/

 1. Thịt băm, thịt thái nhỏ, thịt vụn.
  mince of beef — thịt bò thái nhỏ

Ngoại động từSửa đổi

mince ngoại động từ /ˈmɪnts/

 1. Băm, thái nhỏ, cắt nhỏ.
 2. Nói õng ẹo.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

mince nội động từ /ˈmɪnts/

 1. Đi đứng õng ẹo, nói õng ẹo, nói uốn éo.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực mince
/mɛ̃s/
minces
/mɛ̃s/
Giống cái mince
/mɛ̃s/
minces
/mɛ̃s/

mince /mɛ̃s/

 1. Mỏng.
  Etoffe mince — vải mỏng
 2. Mảnh, mảnh khảnh.
  Mince filet d’eau — tia nước mảnh
  Fillette mince — thiếu nữ mảnh khảnh
 3. Ít ỏi, xoàng.
  Revenu mince — thu nhập xoàng

Trái nghĩaSửa đổi

Phó từSửa đổi

mince

 1. (Peindre mince) Sơn từng lớp mỏng.

Thán từSửa đổi

mince /mɛ̃s/

 1. Ủa!, lạ chửa!

Tham khảoSửa đổi