Tiếng Anh sửa

Tính từ sửa

gros /ˈɡroʊ/

 1. Lớn, thô; toàn bộ, grôt.
 2. By the g. đại lượng.
 3. Great g. grôt nhỏ.
 4. Small g. grôt nhỏ.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực gros
/ɡʁo/
gros
/ɡʁo/
Giống cái grosse
/ɡʁos/
grosses
/ɡʁos/

gros /ɡʁo/

 1. To, lớn.
  Une grosse pierre — tảng đá to
  Un homme gros — một người to lớn
  Gros bétail — gia súc lớn
  Un gros orage — cơn bão lớn
  Un gros bourgeois — nhà tư sản lớn
  Décision grosse de conséquences — quyết định có nhiều hậu quả
 2. Sưng, phồng.
  Avoir les yeux gros — sưng mắt
 3. Thô, dày.
  Gros drap — dạ thô
  avoir le cœur gros — xem coeur
  ciel gros d’orages — trời sắp có bão
  faire les gros yeux — trợn mắt
  femme grosse — đàn bà có thai
  gros bonnet — xem bonnet
  gros cul — (tiếng lóng, biệt ngữ) thuốc lá lính
  gros lot — số trúng độc đắc; món lợi lớn
  gros mot — xem mot
  gros sel — chuyện dí dỏm
  gros temps — xem temps
  grosse mer — biển động
  grosses vérités — chân lý không thể cãi được
  grosse voix — tiếng to; giọng nạt nộ
  jouer gros jeu — xem jeu
  les gros poissons mangent les petits — cá lớn nuốt cá bé

Trái nghĩa sửa

Phó từ sửa

gros /ɡʁo/

 1. To; nhiều.
  Gagner gros — được nhiều
  Jouer gros — đánh to
  Ecrire gros — viết chữ to
  en avoir gros sur le cœur — buồn rầu, bực tức
  en gros — to
  Ecrire en gros — viết chữ to+ nói chung, nói bao quát, không đi sâu vào chi tiết
  gros comme le bras — (thân mật) nhiều lắm
  Il gagne gros comme le bras — nó được nhiều lắm
  ll y a gros à parier que — xem parier

Danh từ sửa

  Số ít Số nhiều
Số ít grosse
/ɡʁos/
grosses
/ɡʁos/
Số nhiều grosse
/ɡʁos/
grosses
/ɡʁos/

gros /ɡʁo/

 1. Người to lớn.
  Un bon gros — một người to lớn
 2. Người có của; người quyền thế.

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
gros
/ɡʁo/
gros
/ɡʁo/

gros /ɡʁo/

 1. Phần lớn, bộ phận trọng yếu, phần chính; lúc mạnh nhất.
  Le gros de l’assemblée — phần lớn hội nghị
  Le gros d’un travail — phần chính của công việc
  Au gros de l’hiver — vào giữa mùa đông
 2. Sự bán buôn, sự buôn cất.
  Commerçant en gros — người buôn cất, người bán buôn
 3. Lụa to cát.
 4. (Ngành mỏ) Cục than to.
  mon gros — con cưng của tôi; cháu cưng của tôi; ông bạn thân của tôi... (tiếng âu yếm)

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa