Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰jŋ˧˩˧ xa̰jŋ˧˩˧man˧˩˨ kʰan˧˩˨man˨˩˦ kʰan˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
majŋ˧˩ xajŋ˧˩ma̰ʔjŋ˧˩ xa̰ʔjŋ˧˩

Tính từ sửa

mảnh khảnh

  1. Gầycao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa