Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

minces

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của mince

Chia động từSửa đổi