Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤ŋ˨˩ ləːp˧˥tɨŋ˧˧ lə̰ːp˩˧tɨŋ˨˩ ləːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨŋ˧˧ ləːp˩˩tɨŋ˧˧ lə̰ːp˩˧

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa