Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Từ ghép giữa tìm +‎ kiếm.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩ kiəm˧˥tim˧˧ kiə̰m˩˧tim˨˩ kiəm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧ kiəm˩˩tim˧˧ kiə̰m˩˧
  • (tập tin)

Động từ sửa

tìm kiếm

  1. Tìm cho thấy, cho có được (nói khái quát).
    Tìm kiếm tài liệu về khởi nghĩa Tây Sơn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Tìm kiếm, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam