Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰ʔ˨˩tʂɔ̰˨˨tʂɔ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɔ˨˨tʂɔ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trọ

  1. Thuê để ở tạm, ngủ tạm.
    Trọ ở khách sạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa