Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực petit
/pə.ti/
petits
/pə.ti/
Giống cái petite
/pə.tit/
petites
/pə.tit/

petit /pə.ti/

 1. Nhỏ, .
  Un petit paquet — một gói nhỏ
  quand j'étais petit — khi tôi còn nhỏ
 2. Nhỏ mọn, hèn mọn.
  Petite affaire — việc nhỏ mọn
  Un petit personnage — một nhân vật hèn mọn
 3. (Thân mật) Yêu.
  Petite mère — mẹ thân yêu
  petit ami; petite amie — tình thân
  petit blanc — rượu vang trắng
  petite main débutante — xem main
  petites gens — những dân thường
  petit esprit — người nhỏ nhen
  petite vérole — bệnh đậu mùa
  petits soins — sự săn sóc ân cần
  se faire petit — thu mình lại; ẩn náu
  se faire petit devant quelqu'un — khúm núm trước mặt ai

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
petit
/pə.ti/
petits
/pə.ti/

petit /pə.ti/

 1. Em bé, trẻ con.
  Les petits entrent les premiers — các em bé vào trước
 2. Con.
  La chatte et ses petits — con mèo cái và đàn con
 3. Cái nhỏ.
  Du petit au grand — từ cái nhỏ đến cái lớn
 4. (Số nhiều) Dân nghèo; người yếu; người hèn mọn.
  faire des petits — đẻ (động vật)+ sinh sôi, nảy nở, tămg lên
  Ses dettes ont fait des petits — nợ của ai đó đã tăng lên
  le monde des infiniment petits — thế giới vi mô

Phó từ

sửa

petit /pə.ti/

 1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Ít.
  en petit — thu nhỏ lại
  petit à petit — dần dần, lần lần

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa