Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwa̰ːʔ˨˩lṵə˨˨luə˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
luə˨˨lṵə˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

lụa

 1. Hàng dệt bằng , mỏng, mịn.
  Dệt lụa.
  Chiếc quần lụa.
 2. Lớp chuối non hay bẹ cau non chưa nở.
  Lụa chuối.
  Lụa cau.
 3. Vật mềm, mịn.
  Giò lụa.

Tham khảo sửa