một ngón tay

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

ngón tay: một cái của năm mũi dài ở bàn tay

DịchSửa đổi