Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈfɛkt]

Danh từSửa đổi

effect /ɪ.ˈfɛkt/

 1. Kết quả.
  cause and effect — nguyên nhân và kết quả
 2. Hiệu lực, hiệu quả, tác dụng.
  of no effect — không có hiệu quả
  with effect from today — có hiệu lực kể từ ngày hôm nay
 3. Tác động, ảnh hưởng; ấn tượng, hiệu ứng.
  the effect of light on plants — ảnh hưởng của ánh sáng lên cây cối
 4. Mục đích, ý định.
  to this effect — vì mục đích đó
 5. (Số nhiều) Của, của cải, vật dụng.
  personal effects — vật dụng riêng
 6. (Vật lý) Hiệu ứng.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

effect ngoại động từ /ɪ.ˈfɛkt/

 1. Thực hiện.
 2. Đem lại.
  to effect a change — đem lại sự thay đổi

Thành ngữSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi