Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hiə̰ʔw˨˩ kwa̰ː˧˩˧hiə̰w˨˨ kwaː˧˩˨hiəw˨˩˨ waː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hiəw˨˨ kwaː˧˩hiə̰w˨˨ kwaː˧˩hiə̰w˨˨ kwa̰ːʔ˧˩

Danh từ

sửa

hiệu quả

  1. Kết quả đích thực.
    Hiệu quả kinh tế .
    Lao động có hiệu quả cao.

Tham khảo

sửa