Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

effecting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của effect.

Chia động từSửa đổi