Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

effected

  1. Quá khứphân từ quá khứ của effect.

Chia động từSửa đổi