Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
a̰jŋ˧˩˧ hɨə̰ŋ˧˩˧an˧˩˨ hɨəŋ˧˩˨an˨˩˦ hɨəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ajŋ˧˩ hɨəŋ˧˩a̰ʔjŋ˧˩ hɨə̰ʔŋ˧˩

Từ nguyên Sửa đổi

Ảnh: bóng; hưởng: tiếng dội lại

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ảnh hưởng

  1. Sự tác động của vật nọ đến vật kia, của người này đến người khác.
    Ảnh hưởng của những chủ trương sai lầm (Hồ Chí Minh)
  2. Uy tínthế lực.
    Đế quốc đã mất hết ảnh hưởng ở các nước mới được giải phóng.

Động từ Sửa đổi

ảnh hưởng

  1. Tác động đến.
    Không tỉnh táo thì chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng (Phạm Văn Đồng)

Tham khảo Sửa đổi