Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤m˨˩jam˧˧jam˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟam˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

giằm

  1. Làm cho một vật nát nhỏ ra bằng cách nện hay ấn mạnh.
    Giằm ớt.
    Giằm đất.

Tham khảo sửa