Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨen˧˧ zɨəj˧˥tʂen˧˥ jɨə̰j˩˧tʂəːŋ˧˧ jɨəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂen˧˥ ɟɨəj˩˩tʂen˧˥˧ ɟɨə̰j˩˧

Danh từ sửa

trên dưới

  1. Tất cả mọi tầng lớp.
    Trên dưới một lòng đánh giặc.

Phó từ sửa

trên dưới

  1. Vào khoảng.
    Trên dưới hai nghìn người.

Dịch sửa

Tham khảo sửa