Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zən˧˧ tə̰ʔwk˨˩jəŋ˧˥ tə̰wk˨˨jəŋ˧˧ təwk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟən˧˥ təwk˨˨ɟən˧˥ tə̰wk˨˨ɟən˧˥˧ tə̰wk˨˨

Danh từ sửa

dân tộc

 1. Cộng đồng người hình thành trong lịch sửchung một lãnh thổ, các quan hệ kinh tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn hoátính cách.
  Dân tộc Việt.
  Dân tộc Nga.
 2. Tên gọi chung những cộng đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh thổ, đời sống kinh tếvăn hoá, hình thành trong lịch sử từ sau bộ lạc.
  Đoàn kết các dân tộc để cứu nước.
 3. Dân tộc thiểu số (nói tắt).
  Cán bộ người dân tộc.
 4. Cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoátruyền thống đấu tranh chung.
  Dân tộc Việt Nam.

Dịch sửa

Tham khảo sửa