Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

ý thức: việc mà là tự giác

DịchSửa đổi