Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laʔajŋ˧˥ tʰo̰˧˩˧lan˧˩˨ tʰo˧˩˨lan˨˩˦ tʰo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
la̰jŋ˩˧ tʰo˧˩lajŋ˧˩ tʰo˧˩la̰jŋ˨˨ tʰo̰ʔ˧˩

Danh từ

sửa

lãnh thổ

  1. Đất đai thuộc chủ quyền của một nước.

Tham khảo

sửa