Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˥ ɲət˧˥tʰə̰wŋ˩˧ ɲə̰k˩˧tʰəwŋ˧˥ ɲək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˩˩ ɲət˩˩tʰə̰wŋ˩˧ ɲə̰t˩˧

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

thống nhất

 1. Có sự phù hợp, nhất trí với nhau, không mâu thuẫn nhau. Ý kiến không.

Động từ

sửa

thống nhất

 1. Hợp lại thành một khối, có chung một cơ cấu tổ chức, có sự điều hành chung.
  Thống nhất đất nước.
  Thống nhất các lực lượng đấu tranh cho hoà bình.
 2. Làm cho phù hợp với nhau, không mâu thuẫn nhau.
  Cần thống nhất ý kiến trước đã.
  Thống nhất đồng hồ trước trận đấu.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa