ngăn – Theo ngôn ngữ khác

ngăn có sẵn trong 2 ngôn ngữ.

Trở lại ngăn.

Ngôn ngữ