Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̰ːʔm˨˩ŋə̰ːm˨˨ŋəːm˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋəːm˨˨ŋə̰ːm˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngợm

  1. Người ngu dại.
    Dở người dở ngợm.

Tham khảo sửa