Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̤n˨˩ŋəŋ˧˧ŋəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋən˧˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ngần

  1. Chừng mực.
    Ăn tiêu có ngần.
  2. Một số, một lượng.
    Đọc ngần này trang sách.
    Cho ngần ấy muối.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

ngần

  1. bạc, tiền.

Tham khảo Sửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên