Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̤ːn˨˩ŋaːŋ˧˧ŋaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːn˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngàn

  1. (Vch.) Rừng.
    Vượt suối băng ngàn.
    Đốn tre đẵn gỗ trên ngàn... (ca dao)

Số từ sửa

ngàn

  1. Một trăm gấp mười lần.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa