Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋaːn˧˥ŋa̰ːŋ˩˧ŋaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːn˩˩ŋa̰ːn˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

ngán

 1. Chán lắm, đến mức như không chịu nổi.
  Ngán thịt mỡ.
  Xem mãi phim này cũng ngán.
  Ngán việc đó lắm.
 2. Ngại đến mức sợ.
  Ngán đòn.
  Trông bộ nó chẳng ngán ai cả.

Tham khảo Sửa đổi