Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kən˧˥kə̰ŋ˩˧kəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kən˩˩kə̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

cấn

 1. (Ph.) . Cặn.
  Cấn nước chè.

Động từ sửa

cấn

 1. (Ph.) .
 2. Vướng cái gì có cạnh.
  Ván kê không bằng, nằm cấn đau cả lưng.
 3. Vướng, mắc.
  Cấn giá sách nên không kê được tủ.
 4. (Ph.) . Bắn, hoặc gán (nợ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa