Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Từ viết gọn của trong + chỉ từ ấy trong các phương ngữ Nam Bộ, với cái sau được biểu hiện dưới dạng thanh hỏi sau sự phân âm tiết đơn.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨa̰wŋ˧˩˧tʂawŋ˧˩˨tʂawŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂawŋ˧˩tʂa̰ʔwŋ˧˩

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

trỏng

  1. (Nam Bộ) Trong ấy.
    trỏng chơi.
    trỏng.
    Hang tối om à, đừng có vô trỏng!

Tham khảo sửa